Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Vymáhání pohledávek – úvod do problematiky

» Středa 6. dubna 2016 | Akce a semináře

Cílem tohoto Asociací inkasních agentur připraveného semináře je předat výkonným pracovníkům základní a současně ucelené informace o fungování inkasního trhu, zasvětit je do právních souvislostí, etických pravidel a základů psychologie komunikace s dlužníky.

Termín: 10. května 2016, 9:00 – 16:00 hod.

Místo konání: K-Centrum,

Senovážné náměstí 23, Praha 1

Určeno pro

• Vhodné jako vstupní školení pro nové pracovníky

• Výkonné pracovníky věřitelů, kteří komunikují s dlužníky

Metodika:

Program vychází z dlouhodobých zkušeností v oblasti správy a vymáhání pohledávek společností sdružených v Asociaci inkasních agentur.

1) Mimosoudní inkaso pohledávek (45 minut)

• Dokumentace k pohledávkám

• Nástroje a metody mimosoudního vymáhání

– Věřitel

– Inkasní agentura

• Mandátní správa vs. prodej pohledávek

• B2C pohledávky

• B2B pohledávky

• Specifika jednotlivých oborů

• Jakou roli hraje čas

• Obvyklé chyby dlužníků

2) Právní minimum ve vztahu k pohledávkám (60 minut)

• Nový občanský zákoník a starý (zrušený) občanský zákoník – relevantní ve vztahu k pohledávkám vzniklým před 1.1.2014

• Zákon o obchodních korporacích

• Insolvenční zákon

• Občanský soudní řád

• Exekuční řád

• Prováděcí předpisy

• Mezinárodní úmluvy a předpisy EU

• A další legislativa ve vztahu k pohledávkám

3) Ochrana osobních údajů (30 minut)

• Zákon o ochraně osobních údajů

• Evropská ochrana osobních údajů

• Osobní údaje a pohledávky

4) Etika ve vymáhání pohledávek (45 minut)

• Etický kodex AIA

• Typické stížnosti dlužníků

5) Komunikace při vymáhání pohledávek, psychologie dlužníka (90 minut)

• Jak funguje lidský mozek

• Základní komunikační pravidla

• Praktická cvičení

Cena

• 1100 Kč bez DPH – za osobu

• 590 Kč bez DPH – pro členy AIA

TERMÍN PRO PŘIHLÁŠENÍ: 2.5.2016

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ ZDEŘádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt