Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Inkasní trh meziročně klesl o 1,1 mld. korun

» Čtvrtek 7. dubna 2016 | Tiskové zprávy

Inkasní agentury zpracovaly v roce 2015 pohledávky v objemu 21,3 mld. Kč

Průměrná výše pohledávky, řešená inkasní agenturou, klesla na 12 792 Kč

Inkasní trh přišel o 300 pracovních míst

Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice pohledávky v objemu přes 21,3 mld. Kč. Průměrná výše pohledávky řešená inkasní agenturou v roce 2015 poklesla o 1 005 Kč na 12 792 Kč. Pohledávky za domácnostmi činily 84,5 % počtu pohledávek předaných do správy inkasním agenturám v daném roce. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu trhu mimosoudního inkasa v České republice, provedeného Asociací inkasních agentur ve spolupráci se společností EY.

„Po velkém propadu v roce 2013 inkasní trh stagnuje, což potvrdily i výsledky za loňský rok. Některé inkasní agentury ukončily svoji činnost, další se začínají orientovat na jiné oblasti působení. Aktuálně je mimosoudní řešení nesplácených dluhů vystaveno hrozbě omezení novými návrhy zákonů. Je reálné nebezpečí, že věřitelé budou donuceni spory s dlužníky řešit především soudně a exekučně, namísto sjednávání dohod o odložené splatnosti pomocí inkasních agentur,“ říká Radek Laštovička, prezident Asociace inkasních agentur.

Inkasní agentury loni zpracovaly přibližně 1,66 milionu nových pohledávek v objemu cca
21,3 mld. Kč a vytváří více než 1 300 pracovních míst. Ač objem nových pohledávek znatelně klesl, jejich počet mírně vzrostl (zhruba o 43 tisíc kusů). Průzkum ukázal významný nárůst počtu odkoupených pohledávek (téměř o dvě třetiny), které činily 15,3 % z pohledávek přijatých inkasními agenturami v roce 2015. Zároveň však poklesla průměrná velikost odkupovaných pohledávek. Potvrzuje se tak racionalita chování věřitelů, kteří sami řeší své větší pohledávky, zatímco prodávají drobné pohledávky, které se jim nevyplácí řešit interně.
„Od roku 2012 došlo celkově k propadu pohledávek předávaných inkasním agenturám o 8,7 mld. korun, což činí téměř 30 %. Meziročně inkasní trh přišel o dalších 300 pracovních míst. Počet pohledávek předávaných inkasním agenturám v posledních třech letech však můžeme označit za stabilní,“ vysvětluje Marek Jindra, partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY.
Průměrná výše tržeb z inkasní činnosti na jednu inkasní agenturu v roce 2015 byla
55,1 mil. Kč, počet zaměstnanců byl 35 a při cca 700 mil. Kč ročně přijatých pohledávek dokázala v průměru věřitelům zajistit navrácení téměř 200 mil. Kč.

Aktuálním tématem, které může velmi zasáhnout do činnosti inkasních agentur je právě Poslaneckou sněmovnou ČR projednávaný Zákon o spotřebitelském úvěru. „Zákon se snaží postihnout a regulovat mnoho věcí najednou, a to včetně mimosoudního inkasa. Hlavní činností inkasních agentur je sjednávání splátkových kalendářů včetně dohod o změně některých podmínek původního spotřebitelského úvěru. Na trhu nyní panuje velká nejistota, zda nechtěným efektem Zákona nebude znemožnění některých forem mimosoudních dohod s dlužníky sjednávaných nyní prostřednictvím inkasních agentur, které by vyústilo ve zvýšení soudních a exekučních postihů dlužníků,“ uvedl Zbyšek Kordač, advokát, Weinhold Legal.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt