Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Z inkasních společností se stanou poskytovatelé úvěrů

» Pátek 14. října 2016 | Tiskové zprávy

Praha, 14. 10. 2016 – Odborníci z řad věřitelů, inkasních společností, ale i zástupci státní správy a neziskových organizací se setkali na pátém ročníku Fóra věřitelů, které připravila Asociace inkasních agentur. V letošním roce byla pozornost upřena zejména na téma Zákona o spotřebitelském úvěru a jeho dopadu. Reálně hrozí, že věřitelé budou dluhy rovnou žalovat, místo aby dlužníkům umožnili rozložit dluh do několika splátek.

Historicky největší Fórum věřitelů, s nejvyšším počtem řečníků a asi 160 účastníky, již popáté mapovalo situaci na trhu pohledávek a zaměřilo se na aktuální témata, která pálí věřitele i jejich zástupce. Nejvíce očekávaným řečníkem byl David Vyhnálek z České národní banky, který se věnoval problematice Zákona o spotřebitelském úvěru. Poukázal na nejasný stav a na hrozící dramatický výklad směrnice, který změní i dosavadní náhled ČNB na danou problematiku. Firmy, které poskytují splátkové dohody, by dle tohoto pojetí musely mít oprávnění poskytované ČNB, stejně, jako jiní poskytovatelé úvěrů a půjček.

Radek Laštovička, prezident Asociace inkasních agentur, popsal trh inkasních agentur a zaměřil se na etiku oboru. Představil stížnosti veřejnosti, které Asociace dostává k řešení. Většina z nich jsou spíše dotazy na oprávněnost, na poplatky a také na to, co smí a nesmí inkasní agentura. Prohřešků proti Etickému kodexu se dopouští zejména nečlenské společnosti, které tím dělají špatné jméno celému oboru mimosoudního vymáhání pohledávek. Díky hlasovacímu zařízení, které měli všichni účastnici k dispozici, mohli zodpovědět otázku na očekávaný vývoj na inkasním trhu v příštím roce. 40 % účastníků očekává v příštím roce pokles trhu, 45 % spíše stagnaci.

Marek Švehlík (SAMAK právo & daně) se zaměřil na přehled legislativních změn ve vztahu k pohledávkám a účastníci získali ucelenou informaci, co se již odehrálo a kde se co připravuje. Pan Švehlík si na publikum připravil záludnou otázku, zda se domnívá, že legislativní změny za poslední období posilují práva věřitelů? 80 % účastníků se vyjádřilo, že práva věřitelů domoci se svých oprávněných pohledávek rozhodně posilována nejsou.

Dopolední program zakončilo téma „sdílení dlužnických dat,“ v rámci kterého vystoupil Jiří Žůrek z Úřadu na ochranu osobních údajů, Petr Kučera, CRIF – Czech Credit Bureau a Jan Stopka ze sdružení Solus. Petr Kučera se také publika dotázal na to, kde vidí hlavní přínos v prověřování dlužníků v klientských registrech? 56 % účastníků vidí největší přínos v oblasti optimalizace a zvyšování efektivity vymáhacího procesu, 20 % zejména v oceňování nových portfolií, 14 % při sjednávání splátkových kalendářů a refinancování.

V rámci odpoledního programu zaznělo mnoho inspirativních a prakticky zaměřených vystoupení, ať už z řad dluhových poraden či na téma pohledávek měst, obcí, SVJ a bytových družstev nebo mikropůjček a P2P půjček.

Náročný program byl zakončen slavnostním vyhlášením Ceny Asociace inkasních agentur 2016, kterou si rozdělily společnosti KRUK Česká a Slovenská republika a LogiCall Česká republika, které byly oceněny za to, že se dokázaly dohodnout na spolupráci a spojit síly při organizaci Dne bez dluhů, a umožnily i dalším společnostem zapojit se do tohoto projektu.

„Stále mě překvapuje, že v porovnání s insolvencemi a exekucemi stojí mimosoudní vymáhání na okraji zájmu politiků a médií. Přitom mimosoudně řešených případů je každoročně mnohem více, než exekucí nebo osobních bankrotů. Inkasní agentury v České republice ročně řeší více než 1,6 milionu kusů nových pohledávek za více než 21,3 miliardy korun. 85 % těchto pohledávek tvoří pohledávky za spotřebiteli. V roce 2012 trh propadl a nyní stagnuje. Ale s příchodem příští ekonomické krize opět dojde ke znásobení počtu a objemu mimosoudně řešených dluhů a bylo by skutečně dobré, abychom pro tuto činnost měli i v České republice jasně nastavená pravidla. Doufám proto, že se v brzké době podaří prosadit zákonnou úprava mimosoudního vymáhání pohledávek, a to nejlépe takovou, která znesnadní nesolidním dlužníkům nesplácení jejich dluhů na úkor většiny poctivých občanů,“ uvedl Radek Laštovička, prezident Asociace inkasních agentur.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt