Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Prodej nemovitých věcí a exekutorské zástavní právo

» Úterý 3. ledna 2017 | Akce a semináře

Termín: 1. února 2017, 9:00 – 13:00 hodin
Místo: budova K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1
Určeno pro: pracovníky inkasních agentur, věřitele, pracovníky inkasních a právních oddělení firem- věřitelů

OBSAH SEMINÁŘE:

Prodej nemovitých věcí (09:00 – 11:00)

  • postavení prodeje nemovitých věcí v rámci možných způsobů provedení exekuce
  • jednotlivé fáze prodeje nemovitých věcí
  • institut předražku
  • postavení oprávněného z přerušené exekuce prodejem nemovité věci
  • zpeněžení nemovitých věcí v rámci insolvenčního řízení

Přestávka (20 min.)

Exekutorské zástavní právo (11:20 – 13:00)

  • zástavní právo jako institut k zajištění dluhu
  • exekutorské zástavní právo před novelizací
  • exekutorské zástavní právo od 1. 7. 2015
  • průběh exekuce vedené zřízením exekutorského zástavního práva

Přednášející:

JUDr. Michaela Petr Humlová v r. 2010 absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, kde téhož roku získala titul doktorky práv. Praxi získávala jak na stážích v ČR, tak v zahraničí, své studium završila půlroční stáží na právním oddělení Rady Evropské unie v Bruselu. Od r. 2013 působí jako vedoucí právního oddělení a exekutorská kandidátka na Exekutorském úřadu Praha 3, soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové, kde se zaměřuje na agendu dražeb nemovitých věcí.

Mgr. Michal Jančuška absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012. V průběhu studia sbíral praktické zkušenosti v tuzemské i mezinárodní advokátní kanceláři, přičemž po absolutoriu vykonával dohled nad činností soudních exekutorů u Exekutorské komory ČR, kde rovněž vykonával funkci tajemníka Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR, jíž je přidruženým členem doposud. Od roku 2015 působil jako exekutorský koncipient na Exekutorském úřadu pro Prahu 3, soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové, u níž v současné době působí jako exekutorský kandidát.

CENA:

1 250 Kč za osobu
Řádný člen AIA – 2 osoby – každá za 600 Kč, každá další osoba 900 Kč
Přidružený člen AIA – 1 osoba za 600 Kč, každá další osoba 900 Kč
Zvýhodněná cena pro současné klienty členů AIA a pro členy České asociace věřitelů: 800 Kč/ osoba
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Každá 4. osoba z jedné společnosti zdarma. V ceně je zahrnuto drobné občerstvení a studijní materiál. Platba předem převodem na účet dle zálohové faktury.

Uzávěrka přihlášek na seminář je 25. ledna 2017!

PŘIHLÁŠKA ZDEŘádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt