Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

SEMINÁŘ: Prezentační dovednosti a PowerPoint

» Čtvrtek 9. března 2017 | Akce a semináře

Školení Prezentační dovednosti je zaměřené na propojení měkkých dovedností, znalostí z oboru psychologie a IT dovedností. Obvykle jsou školení zaměřená pouze na jednu část – na prezentační dovednosti nebo na práci s programem PowerPoint. Naše školení Prezentační dovednosti se zaměřuje na obě tyto části a ukazuje posluchačům, jakým způsobem znalosti z těchto oborů propojit. Školení je určené obchodníkům, manažerům, marketingovým specialistům a všem, kteří prezentují obchodní produkty nebo výsledky práce.

Termín: 24. dubna 2017, 8:00 – 16:00 hodin

Místo: učebna AbecedaPC, Pobřežní 224/20, Praha 8, asi 300m od stanice metra Florenc. Samostatný vchod z parkoviště na ulici Pobřežní.

Osnova školení

  Absolventi školení Prezentační dovednosti:
  – naučí se v kontextu používat stěžejní dovednosti ze 3 oblastí: měkkých dovedností, psychologie a IT dovednosti
  – díky novým postupům ušetří čas při přípravě a zesílí efekt při realizaci prezentace
  – definují si své silné a slabé stránky při přípravě a realizaci prezentace a ověří si, jaký mají vliv na celkový dojem
  – zkonfrontují si stávající přístupy k tvorbě a realizaci prezentace s nejlepšími možnými metodami

 • Přípravné práce – struktura prezentace
  • zacílení prezentace
  • dramaturgie s papírem a tužkou v ruce
  • typy prezentací podle způsobu prezentování a rozsáhlosti posluchačské skupiny
  • struktura posluchačské skupiny
  • hlavní obsahové body formou strukturovaného textu
  • příprava prezentačního argumentária
  • strukturovaný text a osnova v PowerPointu
  • předloha v PowerPointu a její význam
 • Přípravné práce – podrobnější příprava prezentace
  • proces vizualizace informací v prezentaci
  • zásady používání barev, textů a grafiky na snímcích prezentace, význam šablon
  • doporučené způsoby zadávání informací, jednotnost a profesionální vzhled
  • forma a způsoby sdělování informací v návaznosti na celkovou dramaturgii prezentace
 • Realizace – měkké dovednosti prezentátora
  • sebemotivace a sebenastartování
  • práce s prezentačním prostorem a pomůckami
  • verbální a neverbální techniky prezentátora
  • práce s posluchači – interakce, zapojení, zpětná vazba
 • Realizace – dovednosti při práci s programem PowerPoint
  • účinné triky při promítání prezentací
  • SW efekty podtrhující výkon prezentátora
  • animace v prezentacích
  • „větvené“ prezentace s použitím videí
 • Porealizační kroky
  • Způsoby vyhodnocení efektu prezentace
  • Zpráva o průběhu prezentace a reakcích posluchačů
  • Identifikace silných a slabých stránek proběhlé prezentace a konkrétní návrhy na odstranění chyb

Cena:

2990 Kč za osobu
členové AIA 1290 za osobu.

členové ČAV – 1590 Kč za osobu.

Čtyři a více účastníků z jedné společnosti na jednom školení – sleva 10% !
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Počet účastníků je maximálně 12 osob!!!

V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiál. Každý účastník bude mít k dispozici počítač.
Platba předem převodem na účet dle zálohové faktury.
Uzávěrka přihlášek je 10. dubna 2017!

PŘIHLÁŠKA ZDEŘádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt