Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Blíží se krize? Po třech letech intenzivních propadů inkasní trh mírně ožívá

» Úterý 11. července 2017 | Tiskové zprávy

  • Inkasní agentury zpracovaly v roce 2016 pohledávky v objemu 23,7 mld. Kč
  • Průměrná výše pohledávky, řešená inkasní agenturou, klesla na 12 256 Kč
  • Inkasní trh přišel o dalších více než 260 pracovních míst

Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice pohledávky v objemu přes 23,7 mld. Kč. Průměrná výše pohledávky řešená inkasní agenturou v roce 2016 poklesla o 539 Kč na 12 256 Kč. Pohledávky za domácnostmi činily 89 % počtu pohledávek předaných do správy inkasním agenturám v daném roce. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu trhu mimosoudního inkasa v České republice, provedeného Asociací inkasních agentur ve spolupráci se společností EY.

 „Po velkém propadu v roce 2013 inkasní trh stagnoval. Ještě výsledky za rok 2015 měly stagnující tendenci. Inkasní agentury hledaly další možnosti svého uplatnění a některé se začaly orientovat na jiné oblasti působení. Dle aktuálních výsledků za rok 2016, kdy vzrostlo na trhu jak množství nových pohledávek po splatnosti, tak i objem těchto pohledávek, je to takové malé blýskání na lepší časy. Mimosoudní inkaso pohledávek stále naráží na svou legislativní neukotvenost a také na nové návrhy zákonů, které mají dopad do této oblasti. Neplatiči jsou zase o něco lépe vzdělaní v tom, na co mají nárok a věřitelé získali mnoho nových povinností.  Nejistota v rozhodování soudů přetrvává dlouhodobě,“ říká Radek Laštovička, prezident Asociace inkasních agentur.

Inkasní agentury loni zpracovaly přibližně 1,92 milionu nových pohledávek v objemu cca 23,7 mld. Kč a vytváří více než 1 050 pracovních míst.  Průzkum ukázal, že většina pohledávek (92,9 %) je vymáhána pro třetí stranu. Ač by se inkasní agentury do odkupování pohledávek také rády zapojily, ve většině případů se vítězi výběrových řízení stávají nejrůznější investoři.

„Meziročně inkasní trh přišel o dalších 260 pracovních míst. Počet pohledávek předaných inkasním agenturám v posledním roce však překvapil. Mimosoudní inkaso pohledávek je anticyklické, takže když se firmám daří, tato oblast zažívá útlum a opačně. Proto jsme očekávali spíše pokračování stagnace inkasního trhu. Přesto bych tento nárůst nepřeceňoval a považuji jej spíše za další projev všeobecného nedostatku pracovníků, který nutí české firmy více využívat outsourcing některých činností na specializované dodavatele,“ vysvětluje Marek Jindra, partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY.

Průměrná výše tržeb z inkasní činnosti na jednu inkasní agenturu v roce 2016 byla
55,2 mil. Kč, počet zaměstnanců byl 35 a při cca 792 mil. Kč ročně přijatých pohledávek dokázala v průměru věřitelům zajistit navrácení téměř 172 mil. Kč.

„Vedle řady cílů v oblasti vhodného legislativního ukotvení inkasa pohledávek si Asociace inkasních agentur klade za cíl v následujícím období aktivněji ovlivňovat veřejné vnímání inkasa pohledávek. Ten, kdo naší společnosti škodí, přeci není dodavatel služby nebo zboží, který se oprávněně snaží dostat zaplaceno, ale neplatič, který se zaplacení vyhýbá nebo si rovnou nakupuje něco, o čem ví, že to nebude schopen zaplatit,“ uvedl Radek Laštovička.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt