Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Vyloučení člena

» Pondělí 6. Srpen 2018 | Tiskové zprávy

Valná hromada AIA na svém zasedání přistoupila k vyloučení svého řádného člena, a to společnosti MEMFIS.cz s.r.o., která byla členem od roku 2012.

Asociace inkasních agentur (AIA) dlouhodobě usiluje o transparentnost a prosazuje etické standardy na inkasním trhu. Členové AIA musí dodržovat řadu pravidel, ke kterým se dobrovolně zavázali. Pokud však tato pravidla nerespektují, nemohou tak dále setrvávat ve společenství těch, kterým záleží na co nejlepší pověsti celého oboru.

„V letošním roce jsme v řadách AIA uvítali dva nové členy. Bohužel i to se stává, že se s některými jinými musíme zase rozloučit. U společnosti MEMFIS.cz se nejednalo o etické pochybení při práci s neplatiči, za což jsem rád. K vyloučení dochází pro porušení finančních závazků člena a jeho informačních povinností poté, co společnost MEMFIS.cz nevyužila lhůty pro nápravu,“ uvedl prezident AIA Radek Laštovička.Řádní členové

ACZI Logo Alektum APS B4B Cash collectors
CREDITEXPRESS Creditone EOS Logo Finfix intrum justitia
KRUK LogiCall MBA Finance Sigma

Přidružení členové

Carback
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen Unidebt