Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

FENCA přijala evropský kodex pro nakládání s osobními údaji

» Středa 31. října 2018 | Tiskové zprávy

Valná hromada FENCA (Federation of European National Collection Associations, Evropské federace národních asociací inkasních agentur) na svém zasedání dne 26. října ve Štrasburku přijala Code of Conduct (CoC)- prováděcí pravidla General Data Protection Regulation (GDPR) pro sektor inkasa pohledávek. FENCA se tak stala jedním z prvních obchodních uskupení, které připravilo kodex odvětví, jak doporučuje článek 40 GDPR.

Asociace inkasních agentur (AIA) se přípravy kodexu aktivně účastnila a mimo jiného do textu prosadila např. zohlednění faktu, že u nás komunikace s dlužníkem často nezačíná dopisem, ale spíše jinými komunikačními kanály.

„FENCA kodex je standardem práce s osobními údaji při inkasu pohledávek, kterému se podle mého názoru budou přizpůsobovat nejen inkasní agentury, ale i všichni věřitelé,“ uvítal přijetí kodexu Radek Laštovička, prezident AIA.

„Je to pro FENCA fantastický úspěch, že se celý jeden sektor finančních služeb dohodl na podrobných pravidlech ochrany osobních údajů, které prokazují dodržování GDPR a tím i ochranu práv a zájmů spotřebitelů a firem v celé Evropě,“ neskrýval své nadšení Leigh Berkley, Vice-President FENCA a vedoucí celého projektu.

Po projednání kodexu s jednotlivými národními úřady na ochranu osobních údajů se bude moci FENCA pustit do oficiálního procesu přijetí Code of Conduct ze strany Evropské rady pro ochranu osobních údajů.

„Nyní mohou být odborníci ze segmentu inkasních služeb na svůj obor oprávněně hrdí. Žádná jiná finanční služba se ani vzdáleně nepřiblížila panevropské shodě nad něčím tak významným, jako je nakládání s osobními údaji,“ doplnil Radek Laštovička.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt