Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Stanovisko AIA k řešení dlužnických problémů souvisejících se současnou krizí způsobenou koronavirem

» Čtvrtek 26. března 2020 | Tiskové zprávy

Inkasní agentury sdružené v Asociaci inkasních agentur (AIA), jako významný zprostředkovatel vztahů mezi věřiteli a jejich dlužníky, vnímají stávající složitou situaci mnohých dlužníků a flexibilně reagují na individuální požadavky vzniklé v důsledku stávající krize.

Vzhledem k aktuální situaci většina věřitelů a inkasních agentur přehodnocuje své postupy vymáhání tak, aby mohli nabídnout vhodné řešení těm dlužníkům, kteří mají doložitelný krátkodobý výpadek příjmů. V některých případech inkasní agentura pracuje dle pokynů majitele pohledávek (věřitele), a dodržuje jím určený postup. V případě, že inkasní agentura vymáhá odkoupené pohledávky, pak sama rozhoduje o rozsahu úlev poskytnutých dlužníkům v této době.

Asociace inkasních agentur je přesvědčena, že stávající situace vyžaduje mimořádná řešení a věří, že je správné dlužníkům při doložení způsobených krátkodobých potíží umožnit individuální přenastavení jejich splátkových dohod. Doporučuje rovněž zvážit načasování inkasních kroků, zejména poskytnout delší než obvyklý čas před zahájením právní fáze vymáhání.

Díky úspěšnému ekonomickému rozvoji v předchozích letech trvale klesaly nesplácené pohledávky a inkaso pohledávek nebylo pro věřitele významnou agendou. „V nadcházejícím období ekonomických potíží by však vedení firem měla začít inkasu pohledávek věnovat mimořádnou pozornost a optimalizaci inkasních postupů provést pokud možno bezodkladně,“ uvedl Radek Laštovička, prezident AIA.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt