Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

16.4. – webinář: Emoce v komunikaci

» Pátek 27. března 2020 | Akce a semináře

V současné době prožívá řada z nás náročné a stresující momenty spojené s obavami, nejistotou, neznámem. Emoce plynoucí z tohoto zátěžového období mohou výrazně ovlivnit naši komunikaci a produktivitu – zhoršují soustředění, blokují kreativní myšlení a celkově negativně ovlivňují pracovní výkon.

Termín: 16. dubna 2020, 10:00 – 12:00 hodin
Určeno pro: pracovníky inkasních agentur, věřitele, pracovníky inkasních oddělení firem- věřitelů, pracovníky call center, management

V úspěšném zvládnutí těchto situací hraje roli nejen samotná komunikační dovednost, ale také schopnost pracovat se svými emocemi i emocemi komunikačního partnera.
V rámci našeho webináře se společně zaměříme na obě roviny úspěšného zvládnutí náročných situací – emoční management i efektivní komunikaci. Webinář bude vycházet z konkrétních situací účastníků. Jednotlivé komunikační techniky budeme aplikovat na jimi zadané obtížné situace v rámci přípravy na webinář – např. jak reagovat na útočné výroky, nenechat se vtáhnout do manipulativních her, zůstat asertivně u svého požadavku (bez sklouznutí k pasivnímu či agresivnímu chování). Účastníci získají také praktické tipy k posílení odolnosti.

Co webinář účastníkům přinese?
• Nástroje pro předcházení emočním únosům
• Techniky pro zvládání emocí v komunikaci (vlastních emocí i emocí druhého)
• Praktické tipy pro zvládání náročných komunikačních situací
• Schopnost odhalit manipulaci a bránit se proti manipulativnímu jednání
• Posílení odolnosti

Obsah webináře
Emoce a komunikace
• Jak emoce ovlivňují kvalitu a průběh komunikace
• Jak pracovat s negativními emocemi? Jak předcházet emočním únosům?
• Jak pracovat s emocemi druhých? Jak reagovat na rozčíleného člověka?
• 5 přístupů k obtížným situacím

Tipy pro náročné komunikační situace:
• Jak reagovat na útočné komentáře
• Jak se nenechat odvést od podstatného
• Jak komunikovat nesouhlas
• Odmítnutí požadavku
• Jak odhalit manipulaci a jak na ni reagovat
• Jak poskytnout negativní zpětnou vazbu a udržet vztah?
• Jak poskytnout negativní zpětnou vazbu a udržet vztah

Webinář je v rozsahu cca 2 hod. (plus prostor pro otázky účastníků či poskytnutí doplňujících informací).

Webinář bude veden interaktivní formou s využitím následujících metod:
• Praktické příklady a video ukázky
• Možnost interakce s účastníky pomocí chatu
• Individuální cvičení před webinářem i v jeho průběhu

Účastníci před webinářem obdrží pozvánku s bližšími údaji k webináři, se zadáním přípravných úkolů a instrukcemi k připojení do virtuální místnosti.

O lektorce: Mgr. Olga Lošťáková, M. A., DiS.
Olga je trenérem a koučem v oblasti měkkých dovedností (asertivita a efektivní komunikace, prezentační dovednosti, emoční inteligence). Její školení jsou založená na nácviku pomocí rolových her a kamery, využívá koučovací přístup. Výsledkem je hlubší sebepoznání účastníka a rychlejší osvojení nových dovedností. Rozvoji měkkých dovedností se věnuje od roku 2007, v rámci vzdělávacích programů spolupracovala s více než 9000 účastníky z různých oblastí (marketing, státní správa, IT, výroba, FMCG, obchodní řetězce, finanční sféra). Úspěchem je pro Olgu spokojený klient, který si v rámci spolupráce plní své sny a cíle a vidí reálný přínos školení pro svoji praxi. V práci s klienty využívá zkušenosti získané v rámci manažerského a konzultantského působení v oblasti HR a vzdělávání.
Je spoluautorkou knih „Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost“ (Grada, 2017) a „Obchodní a manažerská prezentace“ (Grada, 2010). V roce 2015 získala LIGS AWARDS: Osobnost vzdělávání dospělých 2014 v kategorii „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč apod.)“ Provozuje web osobního rozvoje Mindtrix.cz. Rozvíjí také Mindtrix youtube kanál s videi „(n)Asertivní Olga“, které ukazují využití asertivních technik v praxi.

Cena:
690 Kč za osobu bez DPH
Řádný člen AIA – zdarma
Přidružený člen AIA – zdarma
Zvýhodněná cena pro současné klienty členů AIA: 290 Kč bez DPH/ osoba

Zvýhodněná cena pro členy ČAV: 290 Kč bez DPH/ osoba
V ceně je zahrnuta možnost zaslání dotazů lektorce předem, připojení se k webináři, účast v diskuziŘádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt