Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Chystá se vláda podpořit šmelináře s byty?

» Pondělí 30. března 2020 | Tiskové zprávy

Asociace inkasních agentur chápe snahy vlády navrhnout opatření na ulehčení lidem v nouzi v krizové době COVID19. Nicméně nevhodná celoplošná opatření odkladů splátek by mohla minout sociálně potřebné a ulehčit vysokopříjmovým skupinám, které nemají žádné problémy se splácením. Chce vláda skutečně pomoci tam, kde je to potřeba, nebo připravuje jen populistické opatření k získání politických bodů?

Pokud je zájmem státu ulevit lidem v nouzi, asi nedává smysl ulevit dlužníkům s hypotékami určenými na pronájem a vilami za cenu desítek milionů korun. U spotřebních úvěrů je podstatná část objemu určena na financování automobilů. Ani dluhy na financování nákupu nových luxusních aut zřejmě nejsou nejvhodnějším cílem vládních opatření, podobně jako financování nákupů nejnovějších iPhonů a obřích televizí. Bezúčelové nezajištěné půjčky v řádech statisíců korun získali také jen dlužníci s velmi dobrou schopností splácet. Navíc stále platí, že většina dlužníků si udržela své předchozí příjmy a vzhledem k současným omezením mají méně možností utrácet, takže jejich schopnost splácet dluhy naopak stoupla.

Inkasní agentury každodenně napomáhají nalézt rovnováhu mezi dlužníky a věřiteli pro tisíce případů a věří, že individuální dohody jsou vhodnější, než celoplošná řešení. Navrhovaná opatření plošného pozastavení splátek spotřebitelských i firemních úvěrů, zrušení řady probíhajících exekučních řízení, či zpochybnění platných pravidel oddlužení považuje Asociace inkasních agentur za nevhodná. Asociace se také obává masového zneužití situace nepoctivými neplatiči. Úvahy o případném odpuštění exekučních nebo insolvenčních dluhů považuje za populistický nesystémový krok s negativními dopady na náš společenský systém kvůli dalšímu snížení vymahatelnosti práva.

Asociace inkasních agentur podporuje:

  • individuální sjednání odkladu plateb
  • podmíněné nehlášení do dlužnických registrů
  • bezúročná období pro vybrané sektory a skupiny dlužníků
  • restrukturalizaci dluhů v oprávněných případech.

V této závažné situaci navrhujeme, aby k projednávání návrhů na řešení situace dlužníků byli přizváni i věřitelé a jsme připraveni napomoci k hledání nejvhodnějších cílených opatření. Rád bych připomněl základní pravidlo, že dluhy je třeba platit. Úlevy poskytnuté neplatičům způsobí věřitelům ztráty, které se projeví ve zvýšení cen zboží a služeb, a zaplatíme to my všichni ostatní řádně platící,“ uvedl Radek Laštovička, prezident AIA.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt