Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Návrh „milostivého léta“ od KDU-ČSL je milostivý pouze k někomu, jiné trestá

» Čtvrtek 21. května 2020 | Tiskové zprávy

KDU-ČSL chce svým návrhem, jak uvádí, pomoci stávajícím dlužníkům s exekucí. U dluhů vůči státu navrhuje uhradit jistinu a 500 Kč jako náhradu nákladů exekutorovi. U soukromých pohledávek by se mělo jednat o princip 1+1, tj. úhrada jistiny plus jednou tolik jako náhrada nákladů a veškerého příslušenství. Asociace inkasních agentur by však ráda upozornila na existenci i druhé strany, které se návrh dotýká, a to věřitelů, do jejichž práv tento návrh významně zasahuje.

Vnímáme tento návrh jako další v řadě populistických snah o získání politických bodů. Místo, aby se řešila problematika vymáhání pohledávek komplexně, hledají se další a další cesty, jak změnit jen dílčí část. Kdo v české politice neví, na co by se měl zaměřit, řeší exekuce.

Argumentace předsedy lidovců Mariana Jurečky, že „je evidentní, že tady v minulosti nebyla nastavena správně legislativa, která by dokázala chránit občany České republiky před tím, aby se tak snadno a rychle nedostávali i vinou nekalých praktik do dluhových pastí, nepřicházeli o stovky tisíc korun a v nejhorších případech o střechu nad hlavou,“ staví všechny věřitele do pozice viníků celé situace, které je potřeba potrestat.

„Byla-li dle názoru poslanců špatně nastavená legislativa, která nedokázala ochránit občany České republiky, potom by měl nést odpovědnost za tento stav stát. Vyvlastnění majetku věřitelů, tedy navrhované odpuštění části exekuovaných pohledávek, lze těžko považovat za spravedlivé řešení domnělého selhání státu,“ uvedl Radek Laštovička, prezident AIA.

Než pohledávka doputuje k exekutorovi, obvykle absolvuje několikaměsíční cestu přes inkasní oddělení věřitelů, přes správu inkasních agentur a až následně po rozsudku soudu se dostane do exekuce. Dlužníci měli v každé fázi inkasního procesu celou řadu příležitostí postavit se ke svým závazkům čelem, začít je řešit a samozřejmě čím dříve by tak učinili, tím by to bylo i s nižšími náklady. Věřitelé, a nutno zdůraznit, že v mnoha případech jde o nedobrovolné věřitele, kteří se domáhají náhrady škody či kterým někdo nezaplatil za zboží a služby, postupovali dle platných zákonů, platili nařízené poplatky, snažili se domoci svých nároků a nyní by dle tohoto návrhu byli výrazně kráceni na svých právech.

Návrh KDU-ČSL také jako by zapomněl, že pro ty, kteří nemají na úhradu svých závazků, zde již existuje jiný institut milostivé úlevy, a ten se nazývá oddlužení. Na vlně populismu o nespravedlivě postihovaných neplatičích byla loni postavena iniciativa vedoucí k odbourání povinnosti zaplatit při oddlužení alespoň 30 % dluhu. Dnes se tak může snadno oddlužit každý občan. Vstupem do oddlužení se zastavují všechny exekuce. Za téměř rok od platnosti ale možnosti oddlužit se využil jen zlomek exekuovaných neplatičů oproti proklamacím populistů, kteří změnu oddlužení prosadili. „Setkáváme se s tím, že neplatič raději nejde do oddlužení proto, že při něm by měl vyvíjet snahu o částečné zaplacení dluhu. Třeba nechat se zaměstnat. Exekuce žádnou povinnost snažit se zaplatit dluhy neplatičům neukládá a pro mnohé z nich je proto pohodlnější,“ dodává Laštovička.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt