Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Ke konci roku 2019 měly inkasní agentury ve správě pohledávky v objemu 96,3 mld. Kč. I přes meziroční pokles jejich počtu však s přicházející krizí vyhlíží nárůsty zakázek

» Čtvrtek 28. května 2020 | Tiskové zprávy

  • Inkasní agentury zpracovaly v roce 2019 pohledávky v objemu 24,75 mld. Kč, počet pohledávek se meziročně snížil o 232 tisíc kusů
  • Na konci loňského roku spravovaly inkasní agentury pohledávky v objemu 96,3 mld. Kč, jejich průměrná výše stoupla na 20 172 Kč
  • V důsledku poklesu pohledávek čelí inkasní agentury poklesu pracovníků v odvětví o 21 %

Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice pohledávky v objemu 24,75 mld. Kč a věřitelům vrátily téměř 8 miliard Kč. Průměrná výše pohledávky řešená inkasní agenturou v roce 2019 stoupla o 4 119 Kč na 20 172 Kč. Pohledávky za domácnostmi činily 89 % počtu všech pohledávek předaných do správy inkasním agenturám v daném roce. Každý pátý v odvětví však přišel o práci kvůli poklesu pohledávek. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu trhu mimosoudního inkasa v České republice, provedeného Asociací inkasních agentur ve spolupráci s poradenskou společností EY.

„Inkaso pohledávek je anticyklické odvětví. Nové pohledávky po splatnosti v uplynulém období stagnovaly a až nyní, po sedmi letech, se očekává mírné zvýšení. Když se ekonomice daří, všichni vzorně platí, nevznikají nové pohledávky. Naopak při výhledu poklesu ekonomiky, začíná být i výhled mimosoudního inkasa mírně optimistický,“ říká Radek Laštovička, prezident Asociace inkasních agentur.

Inkasní agentury v loňském roce zpracovaly přibližně 1,23 milionu nových pohledávek v objemu cca 24,75 mld. Kč. Počet pracovních míst klesl o pětinu (21 %) a vytváří okolo 830 pracovních míst, což představuje oproti předchozím létům, kdy byl počet pracovníků relativně stabilní, výrazný pokles. Průzkum ukázal, že většina pohledávek (90 %) je vymáhána pro třetí stranu.

„Počet pohledávek se meziročně snížil o 232 tisíc kusů. Poměr odkoupených pohledávek zůstává nízký (10 %) a inkasní agentury se nadále z většiny věnují pohledávkám ve správě pro třetí stranu. Zároveň v souvislosti se současnou složitou ekonomickou situací řady dlužníků v důsledku COVID-19 pozorujeme snahu o mnohem individuálnější přístup k jednotlivým pohledávkám, což vnímáme pozitivně,“ vysvětluje Marek Jindra, partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY.

Průměrná výše tržeb z inkasní činnosti činila na jednu inkasní agenturu v roce 2019 73,5 mil. Kč, průměrný počet zaměstnanců se snížil na 26 pracovníků a při cca 761 mil. Kč ročně přijatých pohledávek dokázala v průměru věřitelům zajistit navrácení 240 mil. Kč.

 

„S příchodem pandemie se objevila řada iniciativ, které chrání neplatiče proti věřitelům. Tyto iniciativy většinou míří jen na malou část nesplácených pohledávek – na pohledávky až v exekuční a insolvenční fázi. Doufáme proto v důslednější využívání možností mimosoudního řešení nesplácených pohledávek, na které se zaměřují právě inkasní agentury,“ uvedl Radek Laštovička.

 

O průzkumu
Asociace inkasních agentur (AIA) provedla ve spolupráci se společností EY pravidelný průzkum trhu inkasních agentur. V pořadí již jedenáctého průzkumu se zúčastnilo 25 inkasních agentur, mezi kterými byli téměř všichni významní hráči na trhu. Podle odhadu tak průzkum pokrývá 80 % trhu inkasních služeb v České republice. Sběr dat a jejich vyhodnocení se uskutečnily v březnu a dubnu 2020. Oslovení prováděla společnost EY formou elektronického web dotazníku. Data navazovala na obdobný průzkum z předchozích let tak, aby bylo možné vysledovat tržní trendy. Dotazy byly zaměřeny na údaje o inkasní činnosti z let 2018 a 2019 a na výhled pro rok 2019. Část údajů odpovídá informacím shromažďovaným v rámci pravidelného evropského průzkumu inkasního trhu FENCA (Federation of European National Collection Associations).

Informace o Asociaci inkasních agentur (AIA)
Asociace inkasních agentur byla založena v roce 2002 a od roku 2006 je členem FENCA (Federation of European National Collection Associations, Evropské federace národních asociací inkasních agentur). Členové Asociace inkasních agentur jsou nejvýznamnější společnosti působící v oblasti správy a inkasa pohledávek, které přijaly etický kodex, ve kterém se mimo jiné zavazují k přísnému dodržování zákonů České republiky, ochraně osobních dat a respektování osobní nedotknutelnosti dlužníků, s cílem postupovat vždy tak, aby stoupala důvěra veřejnosti v činnost inkasních agentur. Více informací naleznete na webových stránkách asociace: www.aiacz.cz, www.forumveritelu.cz

 

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.com/CZ.

EY Česká republika

Twitter
Facebook
LinkedIn
YouTube
InstagramŘádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt