Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

S novým rokem přivítala Asociace inkasních agentur i nové členy

» Středa 19. ledna 2022 | Tiskové zprávy

Novým přidruženým členem Asociace inkasních agentur (AIA) se od začátku roku stává společnost Debt Recovery Management s.r.o., individuálním členem pan Radek Janoušek.

Mezi členy AIA můžeme najít společnosti, které poskytují široké portfolio služeb, ale také takové, které se specializují jen na určité činnosti či segmenty. A právě mezi úzce specializované patří i společnost Debt Recovery Management s.r.o., která se zaměřuje na zabavování předmětu leasingu. Současně vítáme i jednotlivce působící v oboru, aby se s naší činností mohli blíže seznámit. To je i případ pana Radka Janouška, ředitele společnosti CFIG Debt a.s. Oba nové členy srdečně vítám,“ uvedl Radek Laštovička, prezident Asociace inkasních agentur.

Debt Recovery Management s.r.o. působí v České republice a na Slovensku. Tvoří jeden celek s advokátní kanceláří, specializující se na vymáhání pohledávek. Zabývá se specializovanými službami v oblasti řešení pohledávek mimosoudní cestou, zejména hard collection a soft collection.

„Hlavní zásadou společnosti je chránit dobré jméno klienta, v co největší míře chránit jeho práva a oprávněné zájmy a maximálně splnit jeho požadavky. Přitom jednáme zcela férově, spravedlivě a transparentně vůči dlužníkům,“ uvedla country managerka společnosti Debt Recovery Management s.r.o. Ivana Tomíšková.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt