Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Inkasní agentury mají ve správě 111 miliard korun nevymožených dluhů

» Pondělí 6. června 2022 | Tiskové zprávy

  • Inkasní agentury zpracovaly v roce 2021 1,16 milionů nových pohledávek v objemu 21,05 mld. Kč
  • Na konci loňského roku spravovaly inkasní agentury postupně nahromaděné pohledávky v objemu 111,7 mld. Kč, což představuje meziroční navýšení o 11 miliard Kč
  • Asociace inkasních agentur volá po legislativních úpravách chránících
    i samotné dlužníky

Data za uplynulý rok jsou podobně jako ta z roku 2020 poznamenaná omezováním různých částí ekonomiky a určitých skupin osob v období pandemie covidu-19, a zřejmě i proto se liší jen nepatrně. Jedinou významnější změnou je nárůst objemu nevymožených pohledávek, které zůstávají ve správě inkasních agentur. Jedná se o navýšení na 111 miliard korun a aktuální prognóza naznačuje další nepříznivý vývoj. To vyplývá z výsledků pravidelného průzkumu trhu mimosoudního inkasa v České republice provedeného Asociací inkasních agentur ve spolupráci s poradenskou společností EY.

Asociace inkasních agentur sdružuje nejvýznamnější společnosti působící v oblasti správy
a mimosoudního inkasa pohledávek. Usiluje o nastavení etických standardů a správné praxe na českém trhu.

Podle průzkumu společnosti EY zpracovaly inkasní agentury během loňského roku v České republice nové pohledávky o objemu 21,05 miliard Kč, což je meziročně o 150 milionů Kč méně. Věřitelům v tomto roce vrátily 6,5 miliardy Kč. To představuje pokles o 300 milionů Kč oproti předchozímu roku. Inkasní agentury nejčastěji vymáhají peníze od domácností. Průměrná výše vymáhaných pohledávek je 18 098 Kč, což je o pouhých 59 Kč více než o rok dříve.

„Předloňský rok byl kvůli pandemii covid-19 a s ní spojenými moratorii velmi specifický, přičemž ani ten loňský se dle očekávání v počtu nových pohledávek i jejich objemu příliš nelišil,“ popisuje trend Radek Laštovička, prezident Asociace inkasních agentur, s tím, že i počet pracovních míst v odvětví zůstal na srovnatelné úrovni, kdy aktuálně zaměstnává 821 pracovníků.

Inkasní agentury, které řeší problematiku vymáhání dluhu ve chvíli, kdy nezafungují upomínky od věřitele, a zároveň předtím, než věc přechází do právního a následně exekučního procesu, v loňském roce zpracovaly přibližně 1,16 milionu nových pohledávek. Průzkum ukázal, že většina (83,9 %) je vymáhána pro třetí stranu. Z předchozích období zůstalo ve správě inkasních agentur značné množství pohledávek, které se meziročně zvýšilo o 11 miliard Kč. Celkově jsou ve správě inkasních agentur pohledávky o objemu 111,7 miliard Kč.

„Ačkoliv inkasní agentury pohledávky i odkupují, jejich poměr zůstává nízký (16,1 %). I nadále se z většiny věnují pohledávkám ve správě pro třetí stranu,“ vysvětluje Marek Jindra, partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY.

Z průzkumu dále vyplynulo, že průměrná výše tržeb činila v roce 2021 na jednu inkasní agenturu 63 milionů Kč a při přijatých pohledávkách v hodnotě cca 673 milionů Kč ročně dokázala průměrná inkasní agentura věřitelům zajistit navrácení 208 milionů Kč.

„Objem jistiny pohledávek ve správě inkasních agentur ve výši 111,7 miliard korun tvoří asi dvojnásobek jistiny pohledávek v osobních bankrotech a asi třetinu objemu pohledávek vymáhaných exekutory. Zatímco legislativní zásahy do procesu osobního bankrotu a exekucí probíhají kontinuálně na přibližně půlroční bázi, mimosoudní inkaso zůstává stranou zájmu.
Je nutné si uvědomit, že problémy s dluhy vznikají již mnohem dříve než v exekucích či ještě později v osobních bankrotech. A proto naše asociace volá po alespoň základní regulaci,“
uvádí Radek Laštovička a dodává: „Inkasní agentury by měly soutěžit v kvalitě a ceně služby pro věřitele, a ne v dodatečném odírání dlužníků. Právě omezení poplatků a nákladů přenášených na dlužníky inkasními agenturami je část legislativy, která v ČR oproti mnoha zemím EU chybí a byla by více než potřebná, než vzdouvající se vlna dluhů udeří plnou silou. I proto apeluji na naše zákonodárce, aby nám pomohli předcházet závažnějším problémům v budoucnu a nastavili potřebné mantinely včas.“Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt