Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Evropský kongres zásadní posun nepřinesl

» Středa 29. června 2022 | Tiskové zprávy

Ve dnech 22. – 24. června se v Amsterdamu uskutečnil kongres FENCA (Federace evropských národních asociací inkasních agentur). Očekávány byly informace o posunu ve schvalování evropského GDPR Code of Conduct pro inkasní činnost, o vývoji v projednávání Směrnice o správcích a kupcích úvěrů v jednotlivých zemích či informace o novele Směrnice o spotřebitelském úvěru.  

Celoevropský GDPR Code of Conduct pro inkasní činnost stále čeká na schválení regulátorem, což by mělo nastat dle optimistického scénáře v prvním čtvrtletí příštího roku. Poté se očekává certifikace inkasních agentur podle jeho pravidel, což by inkasní agentury mělo chránit před zavádějícím výkladem GDPR regulátory v některých zemích EU.

Směrnice o správcích a kupcích úvěrů je důležitá spíše pro menší země, jako je Česká republika, kde zatím chybí regulace inkasního trhu. V rámci panelové diskuze na toto téma hovořil i Radek Laštovička, prezident Asociace inkasních agentur, který zmínil zásadní body důležité v Česku. Mezi nimi je hlavně působnost Směrnice. Asociace inkasních agentur prosazuje, aby ochrana dlužníků a další pravidla této Směrnice platila pro všechny typy pohledávek za spotřebiteli bez rozdílu původu, nejen pro bankovní úvěry.

Pokud advokáti, soudní exekutoři či notáři vykonávají v rámci své činnosti mimosoudní inkaso pohledávek, měla by se v této části Směrnice vztahovat i na ně, protože se jedná o činnost podobnou/identickou s činností inkasních agentur. Dlužník by měl mít v mimosoudní fázi stejná práva bez ohledu na to, kdo zastupuje majitele pohledávky. Asociace inkasních agentur proto v tomto bodě doporučuje v České republice nevyužít možnost vyjmutí advokátů, exekutorů a notářů z působnosti Směrnice.

Radek Laštovička také upozornil, že bude důležité v rámci transpozice této Směrnice vyjasnit článek Vyřizování reklamací, a to přesným definováním, co je dotaz a co už stížnost dlužníka. Nejčastější reakcí, se kterou se dlužníci obrací na Asociaci je: „Proč mám k dluhu a úroku zaplatit tak vysoké poplatky za inkaso pohledávky“ a alespoň u tohoto nejčastějšího dotazu by bylo vhodné určit, zda se jedná o stížnost, na kterou se vztahu povinnost srozumitelně dlužníkovi odpovědět a komunikaci s ním řadu let archivovat pro případ kontroly.

Velký prostor byl na kongresu věnován novým technologiím využívaným při vymáhání pohledávek.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt