Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur
Soukromá sekce

Tiskové zprávy

(nacházíte se na straně 2 | novějšístarší)

24. 10. 2016 – AIA vítá nového člena ve svých řadách

Novým členem Asociace inkasních agentur se od října stala společnost FINFIX a.s.

14. 10. 2016 – Z inkasních společností se stanou poskytovatelé úvěrů

Praha, 14. 10. 2016 – Odborníci z řad věřitelů, inkasních společností, ale i zástupci státní správy a neziskových organizací se setkali na pátém ročníku Fóra věřitelů, které připravila Asociace inkasních agentur. V letošním roce byla pozornost upřena zejména na téma Zákona o spotřebitelském úvěru a jeho dopadu. Reálně hrozí, že věřitelé budou dluhy rovnou žalovat, místo aby dlužníkům umožnili rozložit dluh do několika splátek.

2. 6. 2016 – Rozložit dluh do několika splátek? Nyní běžné, nově jen tak nebude možné

Praha, 2. 6. 2016 – Zákon o spotřebitelském úvěru se právě nachází v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a připravuje se jeho třetí čtení. Asociace inkasních agentur se obává dopadu tohoto zákona, ve znění, v jakém se aktuálně nachází. Pokud by takto byl Zákon přijat, hrozí totální rozpad trhu mimosoudního inkasa v České republice. Smírné dohody s dlužníky, které jsou stále tou nejlevnější alternativou, by ze dne na den byly výrazně omezeny. O to více budou žalobami zavaleny soudy, o to více případů budou řešit exekutoři.

7. 4. 2016 – Inkasní trh meziročně klesl o 1,1 mld. korun

Inkasní agentury zpracovaly v roce 2015 pohledávky v objemu 21,3 mld. Kč

Průměrná výše pohledávky, řešená inkasní agenturou, klesla na 12 792 Kč

Inkasní trh přišel o 300 pracovních míst

26. 2. 2016 – Inkasní agentury nesouhlasí se snahou Exekutorské komory o rozšíření sféry vlivu

Prezidium Exekutorské komory již několikrát veřejně prezentovalo svůj záměr na zavedení tzv. předexekučního inkasa. Exekutoři by dlužníky upomínali pomocí dopisů nebo i osobně, to vše ještě před zahájením exekučního řízení. V podstatě se exekutoři netají tím, že chtějí převzít práci soukromých inkasních agentur. Asociace inkasních agentur nesouhlasí se snahou Exekutorské komory, zejména s rozšířením sféry vlivu na mimosoudní vymáhání.

18. 1. 2016 – Do nového roku s novým prezidentem

Od 1. ledna došlo v Asociaci inkasních agentur k očekávané změně na pozici prezidenta. Po téměř deseti letech ukončil své působení v AIA Vladimír Gazárek a tuto pomyslnou štafetu od něj převzal Radek Laštovička.

9. 12. 2015 – Putovní pohár AIA zůstává na Moravě

Pátý ročník fotbalového turnaje o putovní pohár Asociace inkasních agentur vyhrála reprezentace EÚ Přerov. Turnaj se uskutečnil v pátek 4. prosince ve sportovní hale Bohemians na Hagiboru za účasti osmi týmů. Turnaje se zúčastňují týmy nejen členských společností, ale i partnerů, a rok od roku společně s kvalitou roste i prestiž vítězství. Druhé místo obsadil, stejně jako vloni, výběr společnosti Credit One. Z páté příčky na třetí se posunul tým společnosti DC Group.

1. 10. 2015 – Výše dlužnických poplatků nám dělá vrásky

Odborníci z řad věřitelů, inkasních společností, ale i zástupci státní správy a neziskových organizací se setkali na čtvrtém ročníku Česko-slovenského fóra inkasního trhu, které připravila Asociace inkasních agentur.

18. 6. 2015 – Dluhy, které je neetické vymáhat

Praha, 18. 6. 2015 – Členové Asociace inkasních agentur upozornili na fakt, že se na inkasním trhu objevují pohledávky, které vznikají nestandardním způsobem. Dlužník je zatížen naúčtováním o několik řádů vyšším penále, než byla původní částka zboží či služby, nebo pohledávka vznikla zasláním věci, kterou si nikdo neobjednal, či objednáním reklamního zápisu v katalogu, u něhož je vyvolán dojem, že bude zdarma apod.

16. 4. 2015 – Inkasní agentury vrátily věřitelům více než 6,7 mld. korun

Průměrná výše pohledávky, řešená inkasní agenturou, mírně vzrostla
na 13 797 Kč

Inkasní agentury zpracovaly v roce 2014 pohledávky v objemu 22,4 mld. Kč

Legislativci nadále upravují jen konec inkasního procesu, ale ne začátek

Praha, 16. dubna 2015 – Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice pohledávky v objemu přes 22,4 mld. Kč. Průměrná výše pohledávky řešená inkasní agenturou v roce 2014 mírně vzrostla na 13 797 Kč. Pohledávky za domácnostmi činily 87,4% počtu pohledávek předaných do správy inkasním agenturám v daném roce. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu trhu mimosoudního inkasa v České republice, provedeného Asociací inkasních agentur ve spolupráci se společností EY.Řádní členové

ACZI Logo Alektum APS B4B Cash collectors CREDITEXPRESS
Creditone Creditreform EOS Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance Logo Rasmussen Sigma

Přidružení členové

Finio a.s.
Kordex Profi-cz s r.o. Unidebt