Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Pro věřitele

Aktualizováno: 14.7.2015

Doporučený postup výběru externí inkasní agentury

Tato doporučení vznikla shromážděním podnětů od členů AIA s cílem upozornit na převažující nevyhovující praxi při výběru externích inkasních agentur, kdy se řada věřitelů z neznalosti poškozuje. Cílem je upozornit věřitele na úskalí při výběru externí inkasní agentury a nabídnout jim návod, jak sladit své skutečné potřeby s nastavením výběrových kritérií.

Složitost výběru externí inkasní agentury:

 • Výběr výhradně podle ceny – minimalizace odměny inkasní agentuře vede k minimalizaci inkasních postupů a tím i snížení kvality služeb a vymožených částek.
 • Výběr podle celkové návratnosti – příliš vysoké cíle kladené na návratnost pohledávek mohou vyústit v nelegální metody nátlaku na dlužníky, které možná krátkodobě zajistí vyšší návratnost, než legální a etické, avšak dlouhodobě věřitele poškodí.
 • Nelze jen formálně vyžadovat legalitu postupů – je široká škála nepostihovaných nebo právně nejednoznačných postupů vůči dlužníkům, u kterých je třeba zvážit snížení návratnosti oproti reputačnímu riziku. Věřitel si musí být vědom spoluodpovědnosti za případné nezákonné jednání inkasní agentury, která pro něj pracuje.


Krok 1 – definice požadavků na inkasní postupy

 • Pokud máte hluboké znalosti inkasních postupů a souvisejícího právního prostředí, předem detailně vymezte inkasní úkony a jejich frekvenci pro jednotlivé segmenty vašich dlužníků, včetně požadavků na parametry splátkových kalendářů, vymáhané příslušenství, dozajištění, ukončení inkasních postupů a předání k soudnímu inkasu.
 • Zvažte požadovaný rozsah doplňkových služeb nesouvisejících přímo s inkasem pohledávky, např. přihlášení do insolvenčního či dědického řízení.
 • Čím méně se v inkasní praxi orientujete, tím dříve po splatnosti předávejte pohledávky inkasní agentuře a dejte větší prostor ve výběrových kritériích ohodnocení komplexnosti a intenzity inkasních postupů navržených inkasní agenturou.
 • Případně zvažte vícekolové výběrové řízení, kdy definice inkasních postupů vznikne z návrhů inkasních agentur v prvním kole, a teprve následně bude užší skupina inkasních agentur soutěžit cenou.

Etický kodex AIA (http://www.aiacz.cz/pravidla-a-stanovy/eticky-kodex/) vám může pomoci zorientovat se detailněji v úskalích jednotlivých inkasních úkonů.

Krok 2 – definice složek ceny za inkasní služby

 • Hlavní složkou ceny je standardně provize z vymožené částky. Měsíční paušály, zálohy předem nebo provize z objemu tuzemských pohledávek předaných k mimosoudnímu inkasu jsou velmi neobvyklé a mohou naznačovat korupci při výběru inkasní agentury.
 • Vedle inkasní provize z vymožených částek zvažte dodatečnou motivaci pro inkasní agenturu například ve formě bonusu při podstatném zvýšení vymahatelnosti proti minulosti, bonusu za zachování/rozplacení klienta, atd.
 • Rovněž zvažte, zda některé úkony nehonorovat pevnou částkou za úkon (např. odeslání první upomínky).

Krok 3 – definice požadavků na IT řešení

 • Při opakovaném předávání větších počtů inkasních případů stoupají nároky na automatizaci komunikace mezi vámi a externí inkasní agenturou. Formáty, četnost a rozsah výměny dat pro vás mohou významně ovlivnit náklady.
 • Zohledněte, jakou formou vám inkasní agentura umožní sledovat/kontrolovat postup inkasa u jednotlivých pohledávek (náhled na zápisy komunikace s dlužníkem, …).


Krok 4 – vymezení potenciálních dodavatelů inkasních služeb

 • Ověřte bonitu oslovovaných inkasních agentur například podle transparentního vlastnictví a finančních výkazů zveřejněných ve Sbírce listin dostupné přes Obchodní rejstřík na www.justice.cz .
 • Ověřte dobrou pověst oslovovaných inkasních agentur například podle kauz zveřejněných v médiích, blogů stěžovatelů na internetu a podle upozornění na nekalé praktiky zveřejněných na http://www.aiacz.cz/aktualne/tiskove-zpravy/).
 • Upozorněte oslovované inkasní agentury na váhu a význam ostatních výběrových kritérií, než je jen výše provize z vymožených částek.

Za komplexní zárukou solidnosti inkasní agentury můžete považovat její členství v AIA viz. http://www.aiacz.cz/seznam-clenu/ .

Krok 5 – vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele inkasních služeb

 • Vždy porovnávejte nabízenou cenu služeb s intenzitou inkasních úkonů a komplexností inkasních postupů.
 • Zvažte vyžádání referencí od současných klientů inkasních agentury.
 • Při významném zastoupení zahraničních dlužníků preferujte inkasní agentury s efektivním propojením na spolupracující zahraniční agentury.
 • Při významném zastoupení cizojazyčných dlužníků preferujte inkasní agentury s náležitě jazykově vybavenými inkasními pracovníky.
 • Při vysokých počtech předávaných inkasních případů se seznamte s IT řešením inkasní agentury, především s technickou vyspělostí jejího call-centra.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Josef S.: Měl jsem pohledávku, kterou se mi vlastními silami nedařilo vymoci. Proto jsem se obrátil na firmu, která nabízela, že pohledávku odkoupí a vymůže. Bohužel mě to stálo dalších 15 tis. korun.

S tímto postupem se na trhu setkáváme a není to v pořádku. Pokud by si věřitelé nejdříve prošli internet a podívali se na zkušenosti s danými firmami, kterým nejde ve většině případů o vymožení či koupi pohledávky, ale pouze o zinkasování zálohy, či jak tuto částku nazývají, nikdy by s takovou společností žádnou smlouvu nepodepsali. Dle toho, co jsme měli možnost vidět, smlouvy jsou také koncipovány tak, že odstoupení od nich či případné vrácení záloh není ani možné.

Seriózní společnosti si většinou svoji provizi odečtou z vymožené částky. Pokud účtují zálohu na nezbytně vynaložené náklady, je to rozhodně v nižších řádech.

V případě zájmu o vymožení pohledávky doporučujeme obracet se na společnosti z řad Asociace inkasních agentur. U nich máte jistotu, že inkasní postup bude adekvátní typu a výši pohledávky, a také to, že se nebude jednat o snahu Vás jako zákazníka nijak podvést.

Petr F.: Narazil jsem na několik článků o tom, že na trhu působí podvodné firmy, které nabízejí vymožení pohledávek. Jak zjistím, komu mohu důvěřovat?

Asi jako při zahájení každé spolupráce je dobré si svého partnera prověřit. U inkasa pohledávek by to mělo platit dvojnásobně. Obchodní rejstřík, historie, reference, členství v profesní asociaci. Pokud tohle provedete, nemůžete se mýlit. Ovšem pokud tohle někdo neučiní a zaplatí vysoké platby předem někomu, kdo ani nemá oprávnění podnikat, je to jeho riziko. Někdy bohužel velmi drahé.

  

  Řádní členové

  ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
  Creditone EOS
  Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
  LogiCall MBA Finance

  Přidružení členové

  APS Carback Debt Recovery Management
  Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
  Sigma Unidebt