Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Valná hromada AIA 17.března 2011

Aktualizováno: 28.3.2011

Dne 17. března se konalo mimořádné zasedání valné hromady AIA v Praha. Hlavním bodem programu bylo hlasování o komentované verzi Etického kodexu AIA. Etický kodex v této podobě byl jednomyslně přijat všemi přítomnými členy s hlasovacím právem.Řádní členové

ACZI Logo Alektum APS B4B Cash collectors
CREDITEXPRESS Creditone EOS Logo Finfix intrum justitia
KRUK LogiCall MBA Finance Sigma

Přidružení členové

Carback
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen Unidebt