Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Podmínky vstupu

Aktualizováno: 9.10.2010
 1. Inkasní agentura musí být podnikatelský subjekt s předmětem podnikání dle příslušného ustanovení živnostenského zákona.
 2. Inkasní agentura musí mít předchozí prokazatelnou činnost v období minimálně 12 měsíců.
 3. Statutární orgán společnosti / výkonný ředitel / musí řádně splňovat následující podmínky:
  • nemá zápis v rejstříku trestů (doloží výpisem z rejstříku trestů)
  • nedluží státu ani orgánům státní správy (doloží čestným prohlášením)
  • neprodělal osobní bankrot (doloží čestným prohlášením).
 4. Inkasní agentura musí mít transparentní finanční systém na vedení veškerých přijatých plateb od dlužníků včetně bankovního účtu vyhrazeného pouze k účelům inkasa finančních částek od dlužníků, na kterém nebudou prováděny žádné jiné operace.
 5. Inkasní agentura musí být registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 6. Inkasní agentura musí zveřejňovat účetní závěrky za předchozí roky u příslušeného soudu a ve stanoveném termínu dle platného právního řádu ČR.
 7. Inkasní agentura musí dodržovat platná ustanovení dle Obchodního zákoníku, Občanského zákoníku, Zákona na ochranu osobních údajů a dalších zákonů a předpisů upravujících činnost v této oblasti.
 8. Inkasní agentura se zavazuje ve veškeré činnosti dodržovat profesionální a zodpovědný přístup včetně dodržování etického kodexu AIA.
 9. Inkasní agentura musí řádně zaplatit vstupní poplatek a zavazuje se pravidelně hradit roční poplatky související se členstvím v AIA.
 10. Inkasní agentura musí úspěšně absolvovat vstupní pohovor se členy AIA na jejím zasedání.


Řádní členové

ACZI Logo Alektum APS B4B Cash collectors
CREDITEXPRESS Creditone EOS Logo Finfix intrum justitia
KRUK LogiCall MBA Finance Sigma

Přidružení členové

Carback
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen Unidebt