Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Podmínky vstupu

Aktualizováno: 12.10.2020
 1. Zájemce o členství musí být podnikatelský subjekt s předmětem podnikání dle příslušného ustanovení živnostenského zákona.
 2. Zájemce o členství musí mít předchozí prokazatelnou činnost v období minimálně 12 měsíců.
 3. Statutární orgán společnosti / výkonný ředitel / musí řádně splňovat následující podmínky:
  • nemá zápis v rejstříku trestů (doloží výpisem z rejstříku trestů)
  • nedluží státu ani orgánům státní správy (doloží čestným prohlášením)
  • neprodělal osobní bankrot (doloží čestným prohlášením).
 4. Zájemce o členství musí mít transparentní finanční systém na vedení veškerých přijatých plateb od dlužníků včetně bankovního účtu vyhrazeného pouze k účelům inkasa finančních částek od dlužníků, na kterém nebudou prováděny žádné jiné operace.
 5. Zájemce o členství musí zveřejňovat účetní závěrky za předchozí roky u příslušeného soudu a ve stanoveném termínu dle platného právního řádu ČR.
 6. Zájemce o členství musí dodržovat platná ustanovení dle Obchodního zákoníku, Občanského zákoníku, Zákona na ochranu osobních údajů a dalších zákonů a předpisů upravujících činnost v této oblasti.
 7. Zájemce o členství se zavazuje ve veškeré činnosti dodržovat profesionální a zodpovědný přístup včetně dodržování etického kodexu AIA.
 8. Zájemce o členství musí řádně zaplatit vstupní poplatek a zavazuje se pravidelně hradit roční poplatky související se členstvím v AIA.
 9. Zájemce o členství doloží stručný popis činnosti, které se věnuje.
 10. Zájemce o členství musí úspěšně absolvovat vstupní pohovor se členy AIA na jejím zasedání.


Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt